Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Jønnevald Rutebilanlegg (Hovedside)

Foto: Norborg Bilruter A/S' anlegg og vognpark i 1965.
Foto: Nå RHF Telemark sitt tilholdssted. Løvraking høsten 2007.


Velkommen til Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark sine sider på internett. Her vil du finne informasjon om hvem vi er, hva vi gjør, hvor vi er og mye mer. Bruk menyen til venstre til å navigere rundt på sidene. Bilde over er Norborg Bilruter A/S sitt rutebilanlegg. Det er nå vårt møtested for restaureringsarbeider, prat og kaffedrikking m.m.


Dette garasjeanlegget var Norborg Bilruters base fra 1955 til selskapet ble kjøpt av BO-Bussene i 1988. Samme år ble Norborg Bilruter AS solgt videre til AS Rutebil, som fra 01.01.1989 tok navnet Grenland Nord Trafikkselskap AS. Anlegget ble inntil 1993 fortsatt delvis benyttet som bussgarasje. Deretter og fram til 2006 har anlegget vært utleid til verkstedformål.

Anlegget er et av svært få intakte rutebilanlegg i Norge fra sin tidsepoke. Her er det verksted, vaskedel, garasjer, tankanlegg og oppstillingsplasser. Rutebileiers bolig er likedan intakt. Det samme gjelder hagen og annet areale for litt naturalhusholdning. Riksantikvaren og lokalt kulturminnevern karakteriserer anlegget som spesielt verneverdig i nasjonal sammenheng.

01.11.2006 kjøpte Telemark Museum med støtte fra det offentlige og næringslivet garasjeanlegget for framtidig bevaring. Sammen med Rutebilhistorisk Forening avd. Telemark bygges her opp et ”gammeldags” rutebilverksted med utstyr, verktøy og kompetanse fra rutebilens fortid. Rutebilhistorisk Forening drifter anlegget, og har det som base for sine veteranbusser og aktiviteter i Telemark.

Åpent for grupper/enkeltpersoner etter nærmere avtale, send en epost til Martin Holm, eller ta kontakt på tlf 928 54 558.

Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark er registrert som mottaker i Grasrotandelen. Vi blir veldig takknemlige for den støtten vi kan få, så klikk her dersom du ønsker å støtte oss med å tildele oss dine grasrotmidler.
Nyheter/Sist oppdatertDel/lagre, legg til favoritter


Doner penger til Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark med PayPal


Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark © 2009-2016 | Kontakt oss | Ansvarlig webmaster: Martin Holm

Denne siden er besøkt 477 ganger siden 2009-08-30.