150611

Arbeidet på kloakkanlegget ved Jønnevald Rutebilanlegg påbegynt (15/06-2011)

Det har i flere år vært snakk om å utbedre forholdene på kloakkanlegget ved Jønnevald Rutebilanlegg, men ikke uventet koster en slik jobb en god del penger. Problemer med kloakkanlegget har til tider ført til at kloakk har kommet opp av sluket i kjelleren (delelager og tidligere arkiv!). Når kloakkrøret ble gravd frem, viste det seg at det stedvis ligger i motfall. Ikke rart det har luktet vondt i kjelleren da! Det har også medført en del ekstra tidsbruk på å spyle toalett for å "sette fart" på dritten ut av kloakkanlegget. Når denne jobben er ferdig, vil vi forhåpentligvis slippe å tenke mer på dette i fremtiden.