081011

Høsttur til Vestfold og besøk hos Interessegruppen Brødrene Hanssens Autos BP-stasjon (08/10-2011)