061011

A/S Busstrafikks H-6633 gjenfunnet i Solum utenfor Skien (06/10-2011)

Medlem John Halvorsen hadde blitt gjort oppmerksom på at det skulle befinne seg et gammelt bussvrak på en gård i Solum utenfor Skien. Ryktet ble bekreftet med et besøk. En imøtekommende eier har hatt forståelse for at vi har ønsket å sikre deler fra bussen, og det har flere dager i høst vært medlemmer fra lokalavdelingen tilstede for å demontere brukbare deler.

Bussen var registrert som H-6633 og A/S Busstrafikk i Skien eide bussen. Bussen ble første gang registrert 19.02.1963. Bussen trafikkerte hovedsakling strekningen Skien - Bjørntvedt (deler av området som senere ble utbygd som bydelen Klyve).

Bussen er en Scania Vabis type BF75-61LV chassinr 550683 med motortype D10R21 som yter 165 HK. Motornr 815296. Karosseriet ble bygget av T. Knutsen i Kristiansand med dørplassering 1-2-0. Byggenummerplaten er borte, men trolig hadde bussen byggenr 968, 969 eller 970. Bussen var registrert med 44 + 1 sitteplasser og 14 ståplasser. Lengde var 1260 cm, bredde 240 cm og akselavstand 610 cm. Bussen ble avregistrert 24.04.1978.

Dessverre er bussen i så dårlig stand at det aldri ville vært mulig å sikre denne for fremtiden. Det hører også med til historien at bussvraket fungerer som støtte for en skråning av stein som en garasje er satt opp på.

Spesielt er det likevel at det fortsatt finnes "skogsvrak" som vi ikke har oversikt over, selv så mye vi hører om. Kanskje finnes det flere av A/S Busstrafikks gamle busser der ute?