081210

Medlemsmøte i foredragssalen på Telemark Museum (08/12-2010)