230909

Dugnad på "transittmottaket" i Drangedal (23/09-2009)

Vi har lenge hatt planer om å ta en sjau på "transittmottaket" vårt i Drangedal. Her står for tida tre restaureringsobjekter lagra + mye deler. Onsdag 23.09 ble satt opp på kalenderen og dagen opprant med flott høstvær, sol og stille.
Etter kaffe og briefing i morgensola hos medlem Magne Lohne Waldemarsen, satte vi i gang. Reservemotoren til Lilløy-bussen vår ble sjekka opp og plassert i Judassen (JU23467, skapbil fra Linjegods). Snabbedeler ble tatt fram og klargjort for tur til Snabben vår på Jønnevald og den gamle mjølkeruta H-15705 fra Drangedal Bilruter ble taua til ny og bedre lagringsplass. Alt står nå samla, ryddigere og lett tilgjengelig.
Vi må ha en dugnad til i høst der oppe. Da står ytterligere rydding på programmet, i tillegg til at tak skal bygges over klenodiene. Videre skal vi ta en teknisk sjekk og motoroppstart på Judassen som er tenkt overflytta til Jønnevald seinere i høst, eller til våren.