071009

Dugnad på "transittmottaket" i Drangedal (07/10-2009)

Onsdag 07/10 dro vi 6 mann til ny "ekstradugnad" i Tørdal. På programmet sto å gjøre ferdig rydding og vinterkonservering, jekke opp H-15705 på paller og legge tak over, og oppstart av Judassen. Igjen fikk vi en strålende høstdag. Medlem Magne Lohne Waldemarsen stilte også denne gangen med traktor og utstyr fra hobbyverkstedet sitt.