260506

Telemarksbusser på RHF veteranbusstreff i Halden (26/05-2006)

RHF-Telemark var påmeldt med STB-bussen og Løitebussen. Førstnevnte ble ikke ferdig som lovet fra verkstedopphold, og sistnevnte sto uten motor innmontert. Heldigvis stiller Telemark Bilruter trofast med sine to veteraner,