211006

Rot og ryddesjau på Jønnevald Rutebilanlegg (21/10-2006)

Naboene har sikkert undra seg mer enn én gang over "rotet" både innenfor og utenfor portene våre. Men bare vent! Om ikke lenge skal vi virkelig begynne å se konturene av hva dette kan bli til!