120706

Opplasting av "flyttegods" fra lager på Vold utenfor Skien (12/07-2006)

Et av lagrene våre har vi hatt på et sagbruk på Vold utenfor Skien.Her lastes opp for flytting til Jønnevald.