290322

Årsmøte og medlemsmøte Rødmyr 29/03-2022


Årsmøte og medlemsmøte I RHF avd. Telemark ble gjennomført tirsdag 29. mars. 21 medlemmer var tilstede og var med på å gjennomføre et årsmøte og medlemsmøte med en hyggelig bussprat! Jeg ønsker å takke medlemmene for tilliten som nyvalgt leder. Jeg vil også takke tidligere styremedlemmer, og har fått følgende med meg i styret i 2022: Morten Hella, Geir Grøtvik, Åsmund Kroken, Agnar Waldemarsen, Øyvind Sannerud og Kent Jarle Olsen.


Hilsen Jostein Larsen