051122

Høstdugnad med vask av busser på Jønnevald 05/11-2022


Lilløy er endelig tilbake etter oppretting og lakkering hos Bjørge! Nyanskaffede Kragerø Fjordbåtselskap har fått seg en vask etter mange år ute. Vask også av Lilløy-bussen og Siljan bussen, og arbeid med Aspheimbussen er igang igjen!